Белен слънчоглед

Продукт: 100% белени слънчогледови ядки
Цвят: сиво-бял до светло сив
Влага: от 4% до 8%
Начупени ядки: макс 3% начупени, по-големи от 1/2 зърно
Чистота: 99.95%
Вкус: собствен, свеж, типичен, негорчив, без чужди аромати
Консистенция: здрава, хрупкава
Части от обелката: максимум 7 бр. за килограм
Пестициди: допускат се до норми,съгласно действуващото Европейско законодателство
Брой ядки в 100гр: 2500 +/- 100
Опаковки: Хартиен чувал 25кг., 22,68кг.
Биг - Бег: до 1000кг.

Актуално