Производството на фирма "Брос импорт експорт" ЕООД гр. Нова загора се осъществява с модерна техника от водещи производители на оборудване. Това гарантира производството на качествени продукти, съгласно изискванията на международните стандарти. Фирмата разполага със специализиран транспорт за зърно, което изкупува от региона за своята дейност.
Актуално