Начупен-белен слънчоглед (chips)

Продукт: 100% белени, начупени слънчогледови ядки (chips)
Цвят: сиво-бял до светло сив
Влага: от 4% до 8%
Чистота: 99.85%
Чужди частици: липсват
Вкус: типичен, негорчив и не гранясал, без чужди аромати
Консистенция: здрави, хрупкави
Части от облеката: максимум 10 броя за колограм
Пестициди: в съотвествие с Българското и Европейското закондателство
Микробиологични показатели: отговарят на изискванията за продажба в ЕС
Разфасовки:
Хартиех чувал 25кг и 22,680кг
Биг-Бег: до 1000кг

Актуално